BHP w magazynach - zasady poruszania się

Zakład pracy musi prawidłowo funkcjonować. Oczywiście na terenie zakładu pracy obowiązuje transport wewnętrzny, znajdują się tam także drogi ruchu pieszego. Pracownikom należy zapewnić bezpieczne warunki nie tylko do pracy, ale też do przemieszczania się. Jeśli się o to nie zadba, można ponieść z tego tytułu naprawdę bardzo duże konsekwencje. Urazy mogą odnieść nie tylko osoby pracujące w zakładzie pracy, ale też osoby zupełnie przypadkowe.

Praca nad wymiarami dróg oraz przejść

Warto zająć się w pierwszej kolejności pracami nad wymiarami dróg oraz przejść. Powinny być one optymalne dla potencjalnej liczby użytkowników, ale też dla wielkości urządzeń, które będą poruszały się takimi drogami i przejściami. Pojazdy mechaniczne powinny bezpiecznie poruszać się w takich miejscach. Przy okazji nie powinny one stwarzać zagrożenia dla pracowników poruszającymi się 

wózki transportowe warszawa w magazynie

przejściami dla pieszych. Trzeba takie drogi także odpowiednio oznakować, znakami drogowymi pionowymi. Będą one informować o ostrzeżeniach, nakazach oraz zakazach. Pełnią one funkcje informacyjne. W zakładach pracy można też zastosować sygnalizację świetlną lub dźwiękową.

Odpowiednia nawierzchnia drogi

W pierwszej kolejności należy zadbać o odpowiednią nawierzchnię dróg oraz dobrą widoczność. Drogi oraz przejścia powinny wykazywać się właściwościami przeciwślizgowymi. Jeśli jest to tylko możliwe powinno zlokalizować się przejścia dla pieszych z dala od dróg transportowych i regałów magazynowych. Jeśli nie da się tego zrobić, trzeba zainwestować w znaki bezpieczeństwa. Oczywiście najbardziej niebezpieczne miejsca w zakładzie pracy należy zabezpieczyć przy pomocy barierek, aby dochodziło do mniejszej ilości wypadków. Trzeba też pamiętać o odpowiednim oświetleniu dróg oraz przejść. Oświetlenie musi być optymalne, tak aby takie miejsca były dobrze widoczne z dalszej odległości. Oczywiście zastosowany rodzaj oświetlenia nie może oślepiać kierowców. Warto zainwestować także w oświetlenie awaryjne, z którego można skorzystać w awaryjnych sytuacjach.